Concept-omgevingsvisie: "Een duurzame toekomst met een krachtige gemeenschap"

Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben we nagedacht over de toekomst van ons dorp. Hoe zorgen we ook de komende jaren samen voor een prettig leefklimaat voor al onze inwoners? En hoe verankeren we de wensen voor de toekomst in onze fysieke leefomgeving?


Een intensief en interactief proces dat goed past bij onze nieuwe manier van denken en doen. Het resultaat van dit proces is de concept-omgevingsvisie, getiteld: "Een duurzame toekomst met een krachtige gemeenschap". Dank aan een ieder die zijn of haar inbreng gaf, tijdens de Dag van de Toekomst, of tijdens een van de andere ontmoetingen.

De concept-omgevingsvisie vindt u op www.papendrecht.nl/omgevingsvisie of kunt u hier nalezen.
Bekijkt u de visie liever op papier? Laat het ons weten via een e-mailtje naar Jacqueline Kweekel van gemeente Papendrecht: j.kweekel@papendrecht.nl

Flexibel kompas

Met deze concept-Omgevingsvisie schetsen we een stip op de horizon. Geen hard einddoel op zich, maar een flexibel kompas aan de hand waarvan we onze koers tot 2035 uitstippelen. Het wijst ons de weg richting een duurzaam Papendrecht waar mensen graag wonen, werken en verblijven. Een krachtige gemeenschap met een stevig fundament in welzijn, ontwikkeling en perspectief van haar inwoners.

Hoe gaat het verder?

De concept-omgevingsvisie staat op de agenda van raadscommissie Ruimte, donderdag 16 september 20.00 uur. Het college van burgemeester & wethouders stelt voor om het document vrij te geven voor inspraak. Vrijgeven voor inspraak betekent dat iedereen de gelegenheid krijgt om een officiële reactie te geven op het visiestuk. Als de gemeenteraad hiertoe besluit, start de inspraakprocedure in de loop van oktober. Na die periode van inspraak, komt het document opnieuw op de agenda van de gemeenteraad.
Later wordt de omgevingsvisie vertaald in een omgevingsplan. Het omgevingsplan beschrijft alle regels die de gemeente stelt voor de fysieke leefomgeving een geeft invulling aan de maatschappelijke opgaven.

Besluitvorming volgen?

Bent u benieuwd naar de behandeling van de concept-visie in de commissie Ruimte? In verband met coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om de vergadering fysiek in de raadzaal te volgen.
De vergadering is wel live te volgen via internet, de link naar de live-uitzending vindt u op de website raad.papendrecht.nl

Zo ziet de toekomst van Papendrecht eruit!Op dinsdag 21 januari 2020 werd de 'Toekomst van Papendrecht' gepresenteerd