Vaststelling algemene voorwaarden en tarieven havengeld

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 139 Gemeentewet bekend dat zij op 1 september 2020 hebben besloten tot vaststelling van het volgende:
• Algemene voorwaarden van de Port of Rotterdam 2020
• Haventarieven 2020

De tarieven en algemene voorwaarden zijn ingegaan per 1 januari 2020. De tarieven en algemene voorwaarden zijn beschikbaar via https://www.portofrotterdam.com/nl/scheepvaart/havengeldtarieven.