Wmo-ondersteuning in coronatijd

Maakt u gebruik van Wmo-ondersteuning (bijvoorbeeld begeleiding, dagbesteding, Drechthopper)? Dan kan dit door corona soms anders lopen dan u gewend bent.

Maakt u gebruik van de Drechthopper? Heeft u individuele begeleiding, dagbesteding of huishoudelijke ondersteuning? Dan kan het gebeuren dat deze Wmo-ondersteuning soms anders verloopt dan u gewend bent. Dit heeft te maken met de coronasituatie en de aangescherpte maatregelen. Voor de Sociale Dienst Drechtsteden is er uiteraard veel aan gelegen om deze effecten zoveel mogelijk te beperken en heeft er vertrouwen in dat zorgaanbieders gevolg geven aan de oproep om de ondersteuning zo goed mogelijk voort te zetten. In alle gevallen overlegt de zorgaanbieder samen met u wat de beste oplossing is.

De zorgaanbieders die de zorg aan u verlenen hebben op dit moment, door de snel oplopende coronabesmettingen in de regio, te maken met een hoog ziekteverzuim. Daarnaast zorgt de '1,5 meter maatregel' ervoor dat het doelgroepenvervoer en dagbesteding anders of minder aangeboden worden dan u gewend bent. Alle partijen doen hun uiterste best om de zorgondersteuning te verlenen zoals u gewend bent, maar het kan zijn dat dit niet in alle gevallen lukt.

Het aantal verdenkingen van besmetting en besmettingen met het coronavirus in de regio neemt stevig toe. Bij klachten moeten de medewerkers van de zorgaanbieders zich laten testen en mogen zij niet werken, totdat er een negatieve uitslag is. Dit is ook in het belang van uw veiligheid. De uitslag neemt vaak meerdere dagen in beslag en los van de uitkomst van de test kunnen medewerkers hierdoor een aantal dagen niet worden ingezet.

Hierdoor kan het zijn dat u niet altijd op het gewenste tijdstip met de Drechthopper kunt reizen. Dat u niet door uw vaste hulp wordt ondersteund, maar door een vervangende hulp, de hulp op een ander moment langskomt dan u gewend bent of dat u in plaats van een bezoek aan huis, telefonisch contact heeft. In alle gevallen overlegt de zorgaanbieder samen met u wat de beste oplossing is. De sociale dienst en de zorgaanbieders vragen om begrip wanneer deze situatie zich voordoet.