Werkzaamheden bruggen Papendrecht

Vanaf maandag 2 november starten werkzaamheden aan diverse bruggen in Papendrecht.

Verwijderen van voetbrug

Op 2 november starten werkzaamheden om de voetbrug aan de achterzijde van Westeind 130 te verwijderen. Het verwijderen van de voetbrug zal naar verwachting binnen een week zijn afgerond.
Deze werkzaamheden sluiten aan op de ontwikkelingen van de voormalige Beatrixschool op deze locatie. Omwonenden hadden op 10 oktober j.l. de mogelijkheid om kennis te maken met de nieuwe bewoners van de oude school, waarbij de plannen voor deze locatie zijn toegelicht.

De procedure voor het verwijderen van de brug (incl. zienswijze) is doorlopen. Op 13 juli 2018 is deze onttrekking gepubliceerd in de Staatscourant, en komt nu in uitvoering doordat het aansluit met de herontwikkeling van deze locatie. 

Brug

Vervanging diverse bruggen Papendrecht

Ook wordt op 2 november - in opdracht van gemeente Papendrecht - door de firma Damsteegt gestart met de vervanging van 6 bruggen op diverse locaties binnen Papendrecht.
De werkzaamheden nemen naar verwachting een week per brug in beslag. Gedurende de werkzaamheden zijn de bruggen afgesloten voor het verkeer.

Wat gaan we doen en waarom?

Op basis van periodieke inspecties is vastgesteld dat de bruggen die worden vervangen het einde van hun technische levensduur hebben bereikt. Alle bruggen worden vervangen door nieuwe bruggen, met uitzondering van de brug in Park Noordhoeksewiel (ten zuiden van molen), die wordt omgevormd tot duikerbrug.

Brugnummer    Locatie    Uitvoeringsperiode (indicatief)
KW037    Sleedoornhof – Ranonkeldreef    week 45 (02 nov. t/m 06 nov.)
KW009    Park Noordhoekseweiel – CSG De Lage Waard    week 46 (09 nov. t/m 13 nov.)
KW068    Park Noordhoeksewiel (ten zuiden van molen)    week 47 (16 nov. t/m 20 nov.)
KW004    Park Noordhoeksewiel (nabij volkstuinen)    week 48 (23 nov. t/m 27 nov.)
KW074    Nicolaas Beetsstraat – Noordhoek    week 49 (30 nov. t/m 04 dec.)
KW064    Sportpark Oostpolder – fietspad N3    week 50 (07 dec. t/m 11 dec.)

De planning voor de uitvoering van de werkzaamheden is onder voorbehoud en onder ander afhankelijk van de weersomstandigheden. Op de digitale projectenkaart van gemeente Papendrecht (https://papendrecht.maps.arcgis.com) kunt u de locaties van de bruggen inzien. De bruggen zijn in de projectenlijst te vinden onder het brugnummer.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de heer Jan Verwers. Hij is namens de gemeente de toezichthouder op het werk en bereikbaar via telefoonnummer 078-770 6276 of e-mailadres jw.verwers@papendrecht.nl.