Start zienswijze proces A15 Papendrecht-Gorinchem

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt oplossingen voor betere doorstroming en verkeersveiligheid op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem. Dit heet de MIRT-Verkenning. De eerste fase van het onderzoek van deze verkenning is klaar. Er zijn drie oplossingsrichtingen die verder worden uitgewerkt in de volgende fase van het project. Op 16 oktober 2020 is voor het vervolgproces een zienswijzetraject gestart.

De drie oplossingsrichtingen staan in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Ze gaan over het aanpassen van de A15 of over het beter gebruik maken van de capaciteit van de weg. Er is ook gekeken naar slimme oplossingen en mobiliteitsmaatregelen. Bijvoorbeeld: het instellen van een dynamisch inhaalverbod of het inrichten van carpoollocaties bij toe- en afritten. Daarnaast staat in de notitie beschreven hoe het ministerie de gevolgen van de drie oplossingsrichtingen onderzoekt op effecten op bijvoorbeeld het milieu, het verkeer en de omgeving. U kunt op deze NRD een reactie geven tot en met donderdag 26 november 2020.

Waarop kunt u reageren?
Uw reactie heet een zienswijze. Deze kan gaan over vragen zoals: Brengt het ministerie de gevolgen voor het milieu in beeld die belangrijk zijn? Heeft u nog andere belangrijke punten om op te letten? Of bent u het eens met de manier waarop het ministerie de gevolgen voor het milieu onderzoekt? 

Online informatiebijeenkomst en vragenuur
U bent van harte welkom op de digitale informatiebijeenkomst of het digitale vragenuur op maandag 2 november van 19.30 -21.00 uur kunt u online een presentatie volgen. Na afloop kunt u vragen stellen. Op dinsdag 10 november van 20.00-21.00 uur is er een extra mogelijkheid om vragen te stellen (zonder presentatie).

Waar kunt u de documenten bekijken?
U kunt alle stukken bekijken van vrijdag 16 oktober t/m donderdag 26 november 2020. Digitaal via www.platformparticipatie.nl/a15papendrechtgorinchem of op een van onderstaande locaties: 
Stadskantoor Dordrecht; Spuiboulevard 300 (tel. 14 078), 
Gemeentekantoor Sliedrecht, Industrieweg 11 (tel. 14 0184), 
Gemeentehuis Hardinxveld-Giessendam Raadhuisplein 1 (tel. 14 0184), 
Stadhuis Gorinchem, Stadhuisplein 1 (tel. 14 0183), 
Het Ministerie van IenW, Rijnstraat 8, Den Haag (tel. 070 456 89 99).
Maak hiervoor een afspraak en volg de coronamaatregelen op.

Meer weten?
Alle informatie over het project vindt u op www.mirta15papendrechtgorinchem.nl. U leest hier ook de informatie over de digitale bijeenkomsten. En u kunt zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

MIRT A15 Papendrecht-Gorinchem