Gemeente vraagt mening inwoners over aardgasvrij

U kunt als inwoner t/m zondag 8 november uw mening geven over het aardgasvrij maken van de gemeente Papendrecht via een online enquête. De gemeente neemt de resultaten van deze enquête mee bij het opstellen van de Transitievisie Warmte 2021.

De meeste mensen gebruiken op dit moment nog aardgas om te koken en hun woning te verwarmen. Maar het gebruik van aardgas is niet duurzaam. In het Klimaatakkoord is daarom afgesproken dat in 2050 huizen en gebouwen in Nederland aardgasvrij zijn. Ook gemeente Papedrecht bereidt zich voor op een toekomst zonder aardgas. 

Start Transitievisie Warmte
Elke gemeente moet eind 2021 een Transitievisie Warmte klaar hebben. In deze visie komt te staan hoe de gemeente de overstap naar aardgasvrij gaat aanpakken. Wat is een logisch moment voor een buurt om over te stappen naar aardgasvrije warmteoplossingen? En wat zijn de mogelijke alternatieven? De antwoorden hierop komen in de Transitievisie Warmte 2021 die de gemeente de komende maanden gaat opstellen. Elke vijf jaar wordt de Transitievisie Warmte opnieuw bekeken. Zo kunnen nieuwe ontwikkelingen en technieken worden meegenomen in de route naar een aardgasvrije toekomst.

Online enquête
Om te weten te komen hoe inwoners tegen de overstap naar aardgasvrij aankijken houdt de gemeente een enquête. T/m 8 november kan iedereen die in Papendrecht woont, zijn of haar mening geven. Wat vindt u belangrijk bij de overstap? Wat baart u zorgen en hoe wilt u betrokken worden? Laat het ons mee weten en doe mee aan de enquête!