Aanleg natuurvriendelijke oever langs fietspad N3

Vanaf maandag 2 november 2020 start de firma Aart den Hollander in opdracht van de gemeente Papendrecht met werkzaamheden voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever langs het fietspad van de N3.

Naar verwachting nemen de werkzaamheden circa drie weken in beslag. Het fietspad langs de N3 is gedurende de werkzaamheden toegankelijk voor het verkeer.

Wat gaan we doen en waarom?

Met subsidie van de Provincie Zuid-Holland hebben Rijkswaterstaat en de gemeenten Dordrecht, Molenwaard en Papendrecht de handen ineen geslagen om de biodiversiteit binnen de regio te vergroten. Om deze doelstelling te bereiken wordt een doorgaande ecologische zone gecreëerd langs de taluds van de N3 vanaf de Biesbosch tot Kinderdijk. Binnen het overkoepelende project is een deelproject geformuleerd waarin een natuurvriendelijke oever wordt aangelegd aan de oostzijde van de N3, vanaf de zijsloot ter hoogte van de schaatsbaan tot aan de splitsing in het fietspad ter hoogte van de oprit naar de A15. Een afschrift van de uitvoeringstekening kunt u vinden op www.papendrecht.nl. U kunt in de zoekbalk de zoekterm ‘natuur vriendelijke oever N3’ ingeven.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de heer Jan Verwers. Hij is namens de gemeente de toezichthouder en bereikbaar via telefoonnummer 078-770 6276 of e-mailadres jw.verwers@papendrecht.nl.