Wijziging Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Het Drechtstedenbestuur heeft in de vergadering van 5 november 2020 het gewijzigde Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden vastgesteld. Het gewijzigde Besluit treedt op 1 december 2020 in werking.

Op 7 juli 2020 heeft de Drechtraad besloten om een eigen bijdrage voor individuele begeleiding en dagbesteding in te voeren per 1 december 2020. Hiervoor is een aanpassing van het Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden noodzakelijk.  Het gewijzigde Besluit voorziet hierin, zodat per 1 december 2020 een bijdrage in de kosten individuele begeleiding en dagbesteding is verschuldigd, die in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is bepaald op € 19,00 per maand (abonnementstarief).

Wilt u het Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden inzien, kijk dan op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden