Uitkomsten Quick Scan Lokale Democratie

In oktober heeft de gemeente Papendrecht de Quick Scan Lokale Democratie uitgezet. Dit is een vragenlijst over de lokale samenwerking. De volgende vragen stonden centraal in deze vragenlijst:

  • Wat vindt u van de manier waarop in onze gemeente besluiten worden genomen en uitgevoerd?
  • Is dat duidelijk? Is daar draagvlak voor?
  • Vindt u dat inwoners voldoende kunnen meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als zij dat willen?.

De uitkomsten kunt u teruglezen in onderstaande rapporten. Het onderzoek is bedoeld om een beeld te geven over de lokale samenwerking in de gemeente en geeft inzicht en informatie om het gesprek met elkaar over bepaalde thema's met elkaar te voeren. Op 23 november worden de resultaten gepresenteerd tijdens de commissie ABZ.

Rapportage Quick Scan Lokale Democratie
Tabellenbijlage Quick Scan Lokale_Democratie