Sportakkoord Papendrecht 2020

Het Sportakkoord Papendrecht is ingediend bij de Vereniging Sport en Gemeenten.

Ook Papendrecht heeft nu het Sportakkoord ingediend bij de Vereniging Sport en Gemeenten. Met het Sportakkoord willen we bereiken dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.

Het sportakkoord vormt het startpunt van een duurzame samenwerking, waarin sport- en beweegaanbieders en maatschappelijke organisaties, scholen en bedrijven op basis van de eigen en lokale behoeften meer mensen met plezier willen laten sporten en bewegen. Samen creëren we immers meer kansen en mogelijkheden voor een aantrekkelijk sport- en beweegaanbod waarin iedereen mee kan doen. 

Wethouder Pieter Paans: 'Heel bijzonder dat we dit in zo'n korte tijdsbestek en in coronatijd met elkaar hebben kunnen realiseren. Er doen in Papendrecht nu al ruim 27 partijen mee. Mooi ook om te merken dat er een energie is vrijgekomen waar steeds meer organisaties van willen genieten, want dagelijks ontvangen we verzoeken om aan te mogen sluiten.' 

De komende tijd worden de ambities verder uitgewerkt en wordt er gewerkt aan een  Preventieakkoord. Het sport- en het preventieakkoord vormen straks te samen het Vitaliteitsakkoord Papendrecht, wat weer de basis vormt voor het nieuwe sport- en beweegbeleid van de gemeente.

Bijlage: Logoos.pdf

Sportakkoord Papendrecht 2020