Nota van uitgangspunten PC Hooftlaan 180

Het centrum van Papendrecht is het levendige hart van onze stad. Een plek die wij samen met onze inwoners en ondernemers blijven ontwikkelen. En waar mensen met plezier komen recreëren, werken en wonen, nu en in de toekomst. Het doorontwikkelen van een levendig en aantrekkelijk centrum is dé ambitie waar de gemeente samen met alle betrokkenen in de komende jaren voor wil gaan.

De gemeente wil als onderdeel van het versterken van het centrum woningbouw mogelijk maken ter hoogte van de PC Hooftlaan 180. Op deze plek bevinden zich u nog de gebouwen van de voormalige kunstuitleen en het jeugd- en jongerenwerk. Het idee is om hier appartementen te bouwen voor (jonge) starters. Daarvoor is een nota van uitgangspunten opgesteld, die u hier kunt downloaden.

Heeft u een brief ontvangen van de gemeente? Dan nodigen wij u van harte uit om uw mening te geven over dit plan. Maar ook als u geen brief ontvangen heeft, kunt u natuurlijk reageren. U kunt dat doen een e-mail te sturen naar info@papendrecht.nl met als onderwerp PC Hooftlaan 180. Of door een schriftelijke reactie achter te laten bij de balie van het gemeentehuis, U kunt reageren tot uiterlijk 21 januari 2020.
Wilt u liever met ons over dit plan in gesprek? Laat het ons weten, dan proberen wij met u een hiervoor een afspraak te plannen.

Uw reacties worden meegenomen in het projectdocument, dat ter besluitvorming aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. In de week van 8 februari 2021 ontvangt u per mail een terugkoppeling van uw input en de eventuele vragen. Het hele verslag wordt in diezelfde week op deze pagina gezet.
Het projectdocument met de planning wordt in februari 2021 op deze pagina gepubliceerd.

Heeft u een vraag of een reactie? Stuurt u dan een e-mail naar w.vanden.bosch@papendrecht.nl of belt u naar 078-7706361.