Toekomst Voortgezet Onderwijs in Papendrecht

Samen met christelijke scholengemeenschap de Lage Waard en openbare scholengemeenschap Willem de Zwijger College is de gemeente in gesprek over de toekomstige huisvesting van het Voortgezet Onderwijs (VO) in Papendrecht.

Visie op huisvesting VO-scholen

Op 12 december 2019 heeft de gemeenteraad unaniem haar visie op de huisvesting van de VO-scholen vastgesteld. De kern van deze visie is dat we de kwaliteit en continuïteit van het VO-aanbod in Papendrecht willen versterken. Dit doen we door frisse, energiezuinige schoolgebouwen te realiseren die passen bij de leerlingaantallen van de scholen en bij hun onderwijsfilosofie. We spelen daarbij één van de drie huidige VO-locaties vrij, zodat we ook andere functies en voorzieningen kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw en sport. Vervolgvraag is waar deze scholenbouw zou kunnen worden gerealiseerd.

Voorkeurslocatie

Op basis van de uitgangspunten die de gemeenteraad op 12 december 2019  heeft vastgesteld,  zijn er een aantal criteria geformuleerd waaraan mogelijke locaties voor de scholenbouw zijn getoetst. Deze uitkomsten zijn onlangs aan de gemeenteraad voorgelegd.

Hoe nu verder?

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus is het op dit moment niet mogelijk raadvergaderingen te organiseren waar bewoners en andere belanghebbenden bij aanwezig kunnen zijn. Waarschijnlijk kan dit na de zomer wel weer. Mochten we weer raadvergaderingen met publiek kunnen organiseren dan beslist de gemeenteraad of we deze locaties verder mogen onderzoeken. Als de gemeenteraad dit besluit neemt, informeren we alle omwonenden en belanghebbenden.