Een kijkje achter de schermen bij het college van B&W

Het college van burgemeester en
wethouders is de afgelopen weken volop bezig geweest om waar nodig inwoners en ondernemers van Papendrecht door de coronacrisis heen te leiden. Een ieder doet dit vanuit zijn of haar eigen portefeuille. Voor en achter de schermen.

Burgemeester Aart-Jan Moerkerke: “Samen een nieuwe coronapiek voorkomen”

De burgemeester geeft leiding aan het uitvoeren en handhaven van de maatregelen die landelijk en regionaal zijn afgesproken. Daarnaast is er de zorg voor de inwoners. Burgemeester Aart-Jan Moerkerke heeft deze dagen zijn handen vol aan alle maatregelen en staat continu in contact met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, nabestaanden van coronaslachtoffers en betrokken partijen. De burgemeester is trots op zijn inwoners. ”In Papendrecht worden de maatregelen goed nageleefd. Dat houdt ook voor ons in dat we de teugels een beetje kunnen laten vieren. Binnen de richtlijnen kunnen bijvoorbeeld meer kleinschalige initiatieven opgepakt worden voor ouderen of andere doelgroepen. En gelukkig krijgen ook onze ondernemers meer lucht. Als gemeente steken we graag een helpende hand uit”.

Toch is er ook zorg. “Ik merk dat mensen corona-moe worden en makkelijker omgaan met de maatregelen. Dat maakt het risico op nieuwe coronapiek groter. Dat moeten we samen voorkomen. Ik moet echt niet denken aan een nieuwe strengere lockdown. Dat zou een nog veel zwaardere klap zijn voor veel ondernemers en inwoners.” De belangrijkste boodschap blijft, ook bij deze versoepeling: “Neem het coronavirus serieus. Blijf thuis als je je niet lekker voelt en volg de hygiëneregels strikt op. Ik kan het niet genoeg vragen: ‘Let op elkaar en zorg voor elkaar’. Blijf voorzichtig.”

Wethouder Pieter Paans: “We denken graag mee in mogelijkheden”

Wethouder Pieter Paans (o.a. economie en sport) heeft vanwege zijn portefeuille op dit moment vooral te maken met de ondernemers en sportverenigingen. “De accountmanagers, beleidsmedewerkers en ik zijn elke dag bereikbaar en in de weer om ondernemers en verenigingen de weg te wijzen naar maatregelen en regelingen die hen (financieel) ondersteunen”. De gemeente heeft voor de ondernemers een aparte pagina op de website waar alle maatregelen verzameld zijn en heeft tevens een ondernemersoverleg samengesteld voor zowel de horeca als de retailbranche. “We moeten met elkaar zoeken naar mogelijkheden om er samen goed uit
te komen. Als gemeente spelen we daarbij een belangrijke rol. Zo hebben we besloten ondernemers, zzp’ers en anderen die door de crisis hard geraakt worden, uitstel te verlenen voor de betaling van de gemeentelijke belastingen en faciliteren we de klankbordgroepen daar waar mogelijk”, aldus de wethouder.

Paans is blij dat de jeugd inmiddels weer kan sporten. En nu ook straks de volwassenen weer buiten kunnen gaan sporten, krijgen de verenigingen weer wat perspectief. “Vooral in deze tijd is het belangrijk dat we blijven bewegen. Zowel fysiek als mentaal doet dat een mens goed.”

Ik zou tegen iedereen willen zeggen: ‘Help elkaar in de deze moeilijke tijd. Koop lokaal! Steun onze middenstand. Houd je aan de  maatregelen en blijf vooral gezond. En mocht er wat zijn, neem contact op! We denken graag mee.”

Wethouder Kees de Ruijter: “Onderwijs is weer geleidelijk van start”

Kees de Ruijter (o.a. onderwijs en volksgezondheid): “We hebben veel contact gehad met de scholen, peuter- en kinderopvang.” Zij hebben de afgelopen weken gezorgd voor opvang van kinderen waarvan de ouders een cruciaal beroep hebben. Er is nauw contact tussen deze organisaties en het wijkteam om kinderen in deze tijd toch de hulp en zorg te bieden die zij nodig hebben. "11 Mei zijn de basisscholen weer van start gegaan. Daar ben ik blij om. Het geeft ook de ouders iets meer vrijheid. We vragen als overheid veel van hen. Ze werken thuis en moeten daarnaast ook hun kinderen nog onderwijzen. Voor de kinderen is het ook fijn om weer contact te
hebben met klasgenoten.” We zien dat de meeste ouders en kinderen zich netjes aan alle maatregelen houden. Blijf dat komende weken ook allemaal doen. Kom zoveel mogelijk lopend naar school. En voorkom drukte rondom de scholen.”

Corine Verver: “Veel respect voor onze mantelzorgers en vrijwilligers in Papendrecht”

Wethouder Corine Verver (o.a. Sociaal Domein en Burgerparticipatie) geeft aan trots te zijn op mantelzorgers en vrijwilligers en alle initiatieven die zij voorbij ziet komen om anderen te ondersteunen. “Mensen helpen elkaar. Mantelzorgers doen dat altijd al. Er is een veelheid aan mantelzorg. De zorg voor ouders of partners. Maar denk bijvoorbeeld ook aan mantelzorg voor gehandicapte kinderen. Deze kinderen gaan in enkele gevallen naar een speciale school of dagopvang. Door het wegvallen hiervan komt extra zorg op de schouders van de ouders/mantelzorgers en dat kan pittig zijn. De gemeente heeft in Sterk Papendrecht een belangrijke partner. Mantelzorgers kunnen bij hen terecht met (hulp)vragen. Wilt u als mantelzorger een (korte) adempauze? De vrijwilligers van het Corona steunpunt staan hier voor u klaar. En soms lucht alleen een gesprek ook op!”

Ook buren staan klaar voor elkaar. En op PuurPapendrecht weet men elkaar te vinden. Er ontstaat nog meer een gemeenschapsgevoel, mensen kijken naar elkaar om, een gevoel van saamhorigheid. “Mantelzorgers, vrijwilligers en alle lieve buren, dank voor uw hulp”. Ook de publieksdienstverlening van de gemeente is aangepast naar de maatregelen die gelden vanuit de Rijksoverheid. “We zien dat steeds meer zaken online geregeld worden. Rijbewijzen worden nu bijvoorbeeld vaker online aangevraagd. Maar ook de aangifte geboorte kan  sinds kort online geregeld worden. Uiteraard bent u nog steeds van harte welkom op het gemeentehuis. Maak hiervoor wel eerst een afspraak via 14 078. Zo voorkomen we met elkaar dat het te druk wordt in de publiekshal.” Wethouder Verver heeft de komende weken veel aandacht voor het beschikbaar houden van zorg, hulp en welzijn. Zij wil er graag zijn voor de inwoners van Papendrecht en een luisterend oor bieden daar waar nodig en gewenst is. De komende weken kan dat helaas nog niet overal fysiek, maar ook digitaal is de  wethouder samen met haar collega’s wekelijks bereikbaar.

Wethouder Arno Janssen: ‘We zijn er voor u’

Wethouder Arno Janssen (o.a. buitenruimte): “Binnen mijn portefeuille zie ik veel gebeuren dat nog steeds mijn aandacht vraagt. Veel mensen gebruiken deze tijd om hun huis op te ruimen, kleding te sorteren etcetera. Het is daardoor erg druk bij het afvalbrengstation en we zien ook eerder volle ondergrondse containers.

Met verschillende extra maatregelen proberen we dit in goede banen te leiden. Samen met Opnieuw & co plaatsen we ook binnenkort op verschillende plekken in Papendrecht extra textielcontainers om zo aan de grote vraag te voldoen. De medewerkers van de gemeentewerf werken in shifts door. Zij houden onze gemeente schoon en mooi. Meldingen over de buitenruimte kunnen gewoon gedaan worden. Daar waar mogelijk lossen we dat zo snel mogelijk op. Meldingen kunnen, zoals gebruikelijk gedaan worden via de MijnGemeenteapp, bij de receptie op het gemeentehuis of telefonisch op telefoonnummer 14 078.”

“Ook de bouw in Het Land van Matena is gelukkig niet stil komen te liggen en gaat gewoon door. Vorige week was ik nog aanwezig bij de eerste paal voor de woningen in het entreegebied.

Ik wil iedereen oproepen om voor elkaar klaar te staan. Wij staan als gemeente zeker klaar voor u. Heeft u vragen, opmerkingen, u kunt mij altijd bereiken.

” Wilt u in contact komen met de burgemeester of een van de wethouders? Kom digitaal op de koffie.

Het college nodigt u graag uit voor een digitaal ‘kopje koffie’. Om ‘gewoon’ even kennis te maken of voor een goed gesprek over Papendrecht. Wat kan er beter, anders of mooier? Maar ook, wat gaat er goed?

Meer informatie: www.papendrecht.nl/digitaalkoffiemoment