College Papendrecht besluit tot diverse ondersteuningsregelingen coronacrisis

Veel ondernemingen, (sport)verenigingen en instellingen hebben het financieel zwaar door de coronacrisis. Ook Papendrecht wordt niet gespaard.

Het College van B&W heeft daarom besloten om aanvullend op het steunpakket van het rijk de volgende compensatie- en ondersteuningsmogelijkheden aan te bieden:

1.     Het eerder verleende uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen, huur en leges wordt verlengd tot 1 september. Meer informatie hierover staat op www.papendrecht.nl/corona.
2.     Sportverenigingen en het sportbedrijf worden op basis van het steunpakket van het rijk vrijgesteld van huur voor de periode van 1 maart tot 1 juni. Voor de periode van 1 juni tot 1 september geldt de uitstel van betaling.
3.     De subsidies aan kinderopvanginstellingen worden doorbetaald.
4.     Bedrijven (80%) en ouders die leerlingenvervoer in Papendrecht verzorgen worden doorbetaald.

Samen met partijen wordt gekeken op welke wijze financiële afwikkeling kan plaatsvinden.
Wethouder Financiën Pieter Paans: "We steunen de ondernemers, verenigingen en instellingen daar waar we kunnen. Een ding wat we nu in ieder geval voor ze kunnen doen, is bijdragen aan het spreiden van de lasten. Daarom bieden we getroffen doelgroepen uitstel van betaling van lokale belasting aan tot 1 september. We volgen met deze gewijzigde regelingen zoveel mogelijk de landelijke richtlijnen en adviezen van de VNG."
De gemeente hoopt met de gewijzigde maatregelen ook de komende periode hierin verlichting te kunnen bieden.