Ook zij mogen niet vergeten worden

Tweemaal is in het Papendrechts Nieuwsblad de lijst van oorlogsslachtoffers gepubliceerd, die op de gedenksteen komen die binnenkort geplaatst wordt op de gemeentelijke begraafplaats. Deze lijst, die betrekking heeft op Papendrechters die door oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen, maar buiten onze gemeente begraven liggen, heeft geleid tot een aantal reacties.

We konden enkele nieuwe namen toevoegen, maar er kwamen ook enkele suggesties ten aanzien van de tekst die op de gedenksteen zou moeten staan. Het 4-mei Comité heeft nu de volgende tekst opgesteld:

Elders Begraven

 

Op deze gedenksteen staan vermeld de namen van burgers en militairen in Nederlandse dienst, geboren of destijds wonende in Papendrecht, die buiten onze gemeente zijn omgekomen door oorlogsgeweld, gebrek en schaarste, willekeur en moord in de Tweede Wereldoorlog, alsmede de namen van de Papendrechtse militairen die hun leven verloren in Nederlands-Indië, in de periode 1945-1949. Zij liggen allen elders begraven.

Het is een wat complexe tekst, omdat we duidelijk en zonder misverstanden willen beschrijven welke Papendrechters op de gedenksteen worden herdacht. We hebben daarbij zoveel mogelijk de nationale richtlijnen in acht genomen.  Mocht u op deze tekst op- of aanmerkingen hebben, dan kunt u die nog tot woensdag 25 maart kenbaar maken aan ondergetekende.

Wim de Leur
Voorzitter 4-mei Comité
Veerdam 17
3351 AJ Papendrecht
wjdeleur@gmail.com
0653361977