Noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen

Vanaf maandag 16 maart tot en met in ieder geval dinsdag 28 april zijn alle Papendrechtse scholen gesloten. Datzelfde geldt voor kinderopvang en opvang bij gastouders.


Sommige ouders of verzorgenden kunnen de komende periode op hun eigen school of opvang gebruik maken van noodopvang, zodat zij zich kunnen inspannen om de samenleving draaiende te houden. Het gaat hier om zogenaamde cruciale beroepen. Het gaat om beroepen in de zorg, essentiële overheidsdiensten, voedselvoorziening, enzovoort. Ook als u een onmisbare functie vervult ten behoeve van een van deze beroepsgroepen, kunt u een beroep doen op de kinderopvang. De overheid heeft een lijst van cruciale beroepen samengesteld: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen voor zover dat kan. Kijk of u hier zo veel mogelijk zelf een oplossing voor kan vinden. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Zij kijken met u naar de mogelijkheden.
Scholen en kinderopvang (inclusief gastouderopvang) bieden vanaf maandag 16 maart uitsluitend opvang aan deze groep ouders. Het gaat om opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 – 12 jaar. Twijfelt u of uw kind voor deze opvang in aanmerking komt, overlegt u dan zo spoedig mogelijk met de directie van uw school/kinderopvang.

Noodopvang op scholen

Vooralsnog bieden alle Papendrechtse scholen noodopvang voor hun eigen leerlingen (4 – 12 jaar) die daarvoor in aanmerking komen. Ouders die deze vorm van opvang nodig hebben, kunnen dit aanvragen via school.


Noopdopvang bij de kinderopvang


Kinderopvanglocaties bieden opvang voor kinderen van 0 – 12 jaar. Het gaat om dagopvang (0 – 4 jaar) en buitenschoolse opvang (bso).

De volgende locaties zijn hiervoor tot nader bericht geopend:

Wasko
IKC de Wielen, P. Zandstraat 1 voor kinderen van 0- 12 jaar (dagopvang en bso)
Prins Florisschool, Moerbeihof 5 voor kinderen van 4 – 12 jaar (bso)
De Knotwilg, Moerbeihof 1 voor kinderen 4 -12 jaar (bso)
De Viermaster, Van der Palmpad 2 voor kinderen 4-12 jaar (bso)
De Leilinde, Stellingmolen 186 voor kinderen 4-12 jaar (bso)
Trossenlos, Zuidkil 55 voor kinderen van 0-12 jaar (dagopvang en bso)
Benjamin, Staringlaan 1 voor kinderen van 0-4 jaar (dagopvang)
IKC Beatrix, Van der Palmpad 8 voor kinderen van 4-12 jaar (bso)

Kinderopvang Papendrecht
Locatie Oranje-Nassau, Duivenstraat 68 voor kinderen van 0 – 12 jaar (dagopvang en bso)

BSO FitKidz
BSO FitKidz, P.J. Troelstrastraat 140 (bso)

Maakt u normaal gesproken geen gebruik van de kinderopvang, maar heeft u nu wel opvang nodig? Neem dan contact op via 14078. Wij proberen u zo goed mogelijk te helpen.

 Noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen

Bovenstaande poster vind u hier

Heeft u een andere vraag? Bekijkt u de veel gestelde vragen op de website van de Rijksoverheid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang