Opvang op scholen voor ouders met "vitale functies"

Vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april zijn alle Papendrechtse scholen gesloten. Datzelfde geldt voor kinderopvang.

De regering heeft scholen en kinderopvanglocaties opgeroepen wel opvang te bieden aan kinderen van ouders met een zogenoemde vitale functie.

Scholen en kinderopvang bieden vanaf maandag 16 maart uitsluitend opvang aan ouders die werken in de vitale sectoren en die binnen het eigen netwerk geen opvangmogelijkheid kunnen vinden. Het gaat dan bijvoorbeeld om beroepen in de zorg, essentiële overheidsdiensten, voedselvoorziening, enzovoort.

Twijfelt u of uw kind voor deze opvang in aanmerking komt, overlegt u dan zo spoedig mogelijk met de directie van de school/kinderopvang.

De scholen doen er alles aan om de kinderen thuis te laten werken aan zinvol schoolwerk. Daarover worden ouders door de scholen zelf geïnformeerd.

Aanvullende maatregelen voor het onderwijs rondom het coronavirus