Groepsvorming

Hoe zit het nu met groepsvorming?


Groepsvorming is verboden in de volledige openbare ruimte in regio Zuid-Holland Zuid. Dat betekent dat je in alle openbare ruimte in de 10 gemeenten niet met groepen bij elkaar mag zijn.
Als mensen zich hier niet aan houden, kan men aangesproken worden of zelfs een bekeuring krijgen. Als zich op een bepaalde plaats steeds opnieuw groepen ophouden, kan dat betekenen dat het gebied wordt afgesloten. Zodat niemand er meer in kan.

Wat verstaande we onder een groep?


Je mag niet met meer dan 3 of meer personen bij elkaar zijn als je niet 1,5 meter afstand houdt. Je mag dus met een groep van meerdere personen bij elkaar zijn, als iedereen maar 1,5 meter afstand houdt van elkaar.
Hardlopen in een groep kan dus, samen de hond uitlaten kan dus, een balletje overgooien kan ook ; mits iedereen 1,5 meter uit elkaar blijft.
Onder een groep verstaan we dat drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1,5 meter houden. Op meer dan twee personen kan dus gehandhaafd worden. Er is geen sprake van groepsvorming als het gaat om personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Daarnaast is ook geen sprake van groepsvorming als kinderen tot en met 12 jaar samenspelen onder toezicht van een of meerdere ouders. De ouders moeten dan wel weer onderling 1,5 meter afstand van elkaar bewaren.