Nieuwe regionale noodverordening in verband met maatregelen coronavirus

Landelijk zijn maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus te beperken. Om te zorgen dat die maatregelen ook gehandhaafd kunnen worden, geldt sinds 15 maart in de regio Zuid-Holland een noodverordening.

Maandag 16 maart hebben de voorzitters van alle veiigheidsregio's tijdens het Veiligheidsberaad besloten dat in alle regio's dezelfde regels moeten gelden. Daarom komt de oude noodverordening (die zondag 15 maart werd gepubliceerd) te vervallen en is er nu een nieuwe noodverordening.

Wat gebeurt er bij overtreding?

Handelen in strijd met de noodverordening is een overtreding waar een last onder dwangsom voor kan worden opgelegd. De politie en de gemeenten werken samen aan het handhaven van de maatregelen. Alle betrokken zijn inmiddels geïnformeerd. Zowel de politie, als de gemeente (in naam van het lokale bestuur) kan organisatoren en ondernemers aanspreken op het niet naleven van de verordening.

Downloaden

Download de noodverordening coronavirus Zuid-Holland Zuid met daarin opgenomen de toelichting gebiedskaart en de aanwijzing toezichthouders.