Aangepaste betaaltermijn gemeentelijke belastingen voor bepaalde doelgroepen

Burgemeester en wethouders van Papendrecht hebben besloten dat- in verband met de coronacrisis - een aantal doelgroepen in aanmerking komt voor uitstel van betaling van lokale belasting. De regeling geldt voor:

  • ondernemers
  • ZZP-ers
  • verenigingen en stichtingen
  • particulieren met een flex- of 0-uren contract.

Valt u in deze doelgroep en heeft u van de GBD (Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden) een belastingaanslag ontvangen die eind februari 2020 is opgelegd en 30 april 2020 betaald moet zijn? Dan kunt u met dit formulier een aangepaste betaaltermijn aanvragen. U kunt het formulier ook mailen naar info@papendrecht.nl.

 

Wat houdt de afwijkende betaaltermijn in?

 


U kunt kiezen uit onderstaande mogelijkheden om de aanslag 2020 op een later tijdstip of in andere termijnen te betalen:

  1. Sinds dit jaar is betalen in 10 termijnen met automatische incasso mogelijk voor alle aanslagen tot € 20.000. Dit was tot vorig jaar € 3.500.  Een vereiste is dat hiervoor een machtiging voor automatische afschrijving is verstrekt. Het machtigingsformulier is met de aanslag meegezonden. U kunt deze machtiging alsnog invullen, ondertekenen en opsturen.
  2. Op verzoek kunnen de 10 termijnen ook toegepast worden voor aanslagen van € 20.000 en hoger. Dit is afhankelijk van de specifieke situatie van de onderneming en uitsluitend in overleg. Als u voor deze optie kiest, neemt GBD telefonisch contact met u op.
  3. Algeheel uitstel van betaling tot en met 31 mei 2020. U betaalt vanaf juni 2020 in de resterende 7 termijnen. Hiervoor is het noodzakelijk dat een machtiging voor automatische afschrijving is verstrekt. Als u dat nog niet heeft gedaan, kunt u het machtigingsformulier dat bij de aanslag 2020 is meegestuurd alsnog invullen, ondertekenen en opsturen. Ook stuurt u dit formulier ingevuld.
  4. Algeheel uitstel van betaling tot en met 31 mei 2020. U betaalt vanaf juni 2020 in 9 termijnen. (De betaling loopt dan tot en met februari 2021. In maart start de betaling van de aanslagen 2021). Dit is afhankelijk van de specifieke situatie en in overleg. Als u voor deze optie kiest, stuurt u dit formulier ingevuld op. Ook stuurt u het ingevulde en getekende machtigingsformulier mee dat bij de aanslag zit. Vervolgens neemt GBD telefonisch contact met u op.

Uiteraard volgen gemeente en GBD de ontwikkelingen op de voet. Afhankelijk van de situatie kunnen er aanvullende maatregelen worden getroffen.