Stichting Philadelphia Zorg, woningcorporatie Woonkracht10 en gemeente Papendrecht tekenen intentieovereenkomst Markt 2

Sinds het vertrek van de bibliotheek naar Den Briel stond het pand aan de Markt 2 leeg. De gemeente is voor het leegstaande pand op zoek gegaan naar een maatschappelijk verantwoorde invulling die aansluit bij de wensen van direct omwonenden.

Wethouder Arno Janssen licht toe:  "Stichting Philadelphia Zorg biedt in Papendrecht in de Schooldwarsstraat al een aantal zorgwoningen aan. Met het oog op de toenemende vraag wil zij haar aanbod zorgwoningen binnen onze gemeente graag uitbreiden. Het pand van de voormalige bibliotheek biedt ruimte om 10 tot 12 van dit soort woningen te huisvesten. In het pand is daarnaast ook nog plek voor een dagbestedingsruimte, waar behalve de bewoners ook andere inwoners van Papendrecht meer dan welkom zijn. Kortom een mooie invulling die zeker nader onderzocht moet worden."

De haalbaarheid van de plannen en de omvang van de bouwkundige ingrepen worden de komende weken verder in beeld gebracht. De verwachting is dat na de zomer een definitief besluit kan worden genomen over de invulling van Markt 2.