Ruimte voor horeca in Papendrecht

Ook in Papendrecht zijn de horecagelegenheden gelukkig weer open. Het kabinet maakte op 19 mei bekend dat de horeca per 1 juni weer open mocht.

Ook horecaterrassen moeten voldoen aan de voorwaarden die de Veiligheidsregio Zuid-Holland daaraan verbindt. Zo moet de exploitant ervoor zorgen dat bezoekers die niet van hetzelfde huishouden zijn op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen zitten.

De gemeente biedt de lokale horecaondernemers daarbij graag ondersteuning door hen tijdelijk toe te staan hun terras uit te breiden. Hiervoor en voor het eventuele gebruik van gemeentegrond brengen we geen extra kosten in rekening. Horecaondernemers kunnen voor de uitbreiding van hun terras een aanvraag indienen bij de gemeente. Kijk hier voor de uitgangspunten en richtlijnen die de gemeente daarbij hanteert. Indien de toestemming wordt verleend, geldt die voorlopig tot 1 november 2020. Daarna bekijkt de gemeente de situatie opnieuw.

Voldoen aan regelgeving

Naast de landelijke en regionale coronamaatregelen blijven reguliere wetgeving en ook de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Papendrecht van toepassing, ook op de tijdelijke uitbreiding van terrassen (met uitzondering van het bestemmingsplan of beheersverordening). Verder staat het de exploitant vrij om aanvullend nog maatregelen te nemen die hij in het belang vindt van de veiligheid en gezondheid van werknemers en bezoekers. Tegen een gemeentelijke vergunning voor uitbreiding van een terras staat de gebruikelijke bezwaarprocedure open.

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid beantwoordt veelgestelde vragen op deze pagina.