Papendrecht vordert te veel betaalde rente terug

Afgelopen jaar betaalde de gemeente Papendrecht op basis van een uitspraak van de Raad van State een planschadevergoeding aan de Rivierendriesprong. Het verschuldigde bedrag van 1.145.000,- miljoen euro moest opgehoogd worden met de wettelijke rente. Nu blijkt achteraf het onjuiste rentepercentage te zijn gehanteerd en is 7 ton te veel aan rente betaald. De gemeente wil dat de Rivierendriesprong dit bedrag zo snel mogelijk terugbetaalt.

Hoe kon dit gebeuren?
Er zijn twee soorten wettelijke rente. In de uitspraak van de Raad van State werd geen duidelijkheid gegeven over het te hanteren rentepercentage. Ook navraag bij verschillende instanties gaf onvoldoende duidelijkheid. Vervolgens is uitgegaan van het meest voor de hand liggende hogere percentage.

Eind 2019 is de gemeente gewezen op een recente rechterlijke uitspraak waaruit duidelijk wordt dat het lagere percentage gehanteerd moet worden. De gemeente is van mening dat het te veel betaalde geld terugbetaald moet worden, omdat dit onterecht is betaald en het gaat om gemeenschapsgeld wat voor andere doeleinden goed gebruikt kan worden.

Uiteraard is eerst alles gecheckt en uitgezocht, inclusief hoe nu het best verder te handelen in de afwikkeling van terugbetaling. Afgelopen donderdag is hiervoor beslag gelegd. Deze ingrijpende maatregel is genomen in overleg met de advocaat. De eigenaar is persoonlijk door de wethouder op de hoogte gebracht om zodoende de werkwijze en de toepassing van het verkeerde rentetarief goed te duiden.

Wethouder Janssen: "We hebben gekozen voor beslaglegging, om zo het geld zeker te stellen. De bedrijfsvoering wordt door deze beslaglegging niet verstoord. De firma kan daardoor zijn activiteiten gewoon doorzetten."