Kent u iemand die een lintje verdient?

Kent u iemand die vrijwilligerswerk doet? Altijd klaarstaat voor anderen? En dat al jarenlang?

Kent u iemand die een lintje verdient?

Overal in Nederland en zeker in Papendrecht zetten veel mensen zich belangeloos in voor de samenleving. Draag diegene dan voor, voor een Koninklijke Onderscheiding! Wie kunnen onderscheiden worden?

Iemand krijgt niet zomaar een lintje. Hij of zij moet zich langdurig, intensief en op bijzondere wijze hebben ingezet voor de samenleving en u moet de verdiensten kunnen aantonen. De kandidaat moet aan onderstaande criteria voldoen:
• Tenminste 15 jaar maatschappelijk actief in vrijwilligerswerk of bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de werkkring die voor de samenleving veel betekenen.
• Langdurige en intensieve inzet: aan het vrijwilligerswerk moet minstens 6 à 7 uur per week worden besteed.
• De bijzondere verdiensten van de kandidaat moeten nog actueel zijn en niet te ver in het verleden liggen.

Aanvragen

Wilt u een lintje voor iemand aanvragen, dan is het verstandig om eerst contact op te nemen met mevr. S. Petersen-Ho A Hing of C.M. Weijer van Kabinetszaken. Zij kunnen u in grote lijnen aangeven of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke Onderscheiding. Ook wordt precies uitgelegd hoe u te werk moet gaan. Voorts kunt u dan een voorstel indienen. Hiervoor is een speciaal formulier beschikbaar. Dit kunt u downloaden via de website www.lintjes.nl. of opvragen bij Kabinetszaken, telefoonnummer 078-7706209/3965 of via e-mailadres: ds.petersen-hoa.hing@papendrecht.nl of cm.weijer@papendrecht.nl.
Wanneer u het op prijs stelt, kunt u ook een afspraak maken om de aanvraag door te spreken.
Een volledige aanvraag, inclusief alle bijlagen, kunt u sturen naar:
Gemeente Papendrecht
t.a.v. kabinetszaken
Postbus 11
3350 AA Papendrecht

Indienen vóór 10 juli 2020

De behandeling van een voorstel kost veel tijd. Daarom is het belangrijk dat u uw aanvraag op tijd indient. Als u een Koninklijke Onderscheiding wilt aanvragen voor een andere gelegenheid, dan is het raadzaam uw aanvraag minimaal zes maanden voor de beoogde uitreikingsdatum bij de burgemeester in te dienen.