Gemeente Papendrecht ondertekent het Schone Lucht Akkoord

Maandag 13 januari jl. ondertekende wethouder Janssen, namens de gemeente Papendrecht, het Schone Lucht Akkoord (SLA). Met dit akkoord streven gemeenten, provincies en de rijksoverheid naar 50% schonere lucht in 2030 ten opzichte van 2016. Minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) sloot het akkoord maandag in Utrecht met 9 provincies en ruim 35 gemeenten, waaronder dus Papendrecht.

Wat betekent het Schone Lucht Akkoord?


Het Schone Lucht Akkoord moet ertoe leiden dat mensen langer en gezonder en met meer kwaliteit leven. De luchtkwaliteit is in Nederland sinds de jaren 90 enorm verbeterd. Toch overlijden in Nederland jaarlijks nog 11.000 mensen vroegtijdig door ongezonde lucht. Er is dus nog veel gezondheidswinst te boeken.
 
Concreet gaat het Schone Lucht Akkoord om een vermindering van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. Rijk, gemeenten en provincies die meedoen verplichten zich jaarlijks de voortgang te laten zien. Het Schone Lucht Akkoord werd voor de zomer aangekondigd en bouwt verder op bestaand beleid, zoals het klimaatakkoord en de stikstofaanpak. Het kent een aantal nieuwe maatregelen.
Voor het Schone Lucht Akkoord heeft het Rijk €50 miljoen uitgetrokken. Per gemeente of provincie is of komt er een aanvullend uitvoeringsplan met in totaal tientallen miljoenen aan investeringen.

Wat betekent het SLA voor Papendrecht?


Ook in de gemeente Papendrecht is de lucht de afgelopen jaren aanzienlijk schoner geworden. Dit betekent niet dat de lucht al schoon genoeg is.

In een nog op te stellen plan komen de maatregelen te staan die de gemeente Papendrecht gaat nemen. 'We denken hierbij vooral aan maatregelen die meerdere doelen dienen.', aldus wethouder Arno Janssen. 'Bijvoorbeeld aanschaf van gemeentelijke voertuigen en apparaten met minder emissie, wanneer deze aan vervanging toe zijn, maar ook aan stimulering van gebruik van de fiets en het OV in plaats van de auto. Hiermee levert ook de gemeente Papendrecht haar bijdrage aan 50% schonere lucht in 2030 ten opzichte van 2016.

Wethouder Arno Janssen ondertekende namens de gemeente Papendrecht het Schone Lucht Akkoord