Bedrijven Investeringszone voor bedrijventerrein Oosteind

Een groep ondernemers op bedrijventerrein Oosteind in Papendrecht heeft met adviesbureau ParkTrust het initiatief genomen voor oprichting van een Bedrijven Investeringszone (BIZ).

Samenwerking tussen de Bedrijven Investeringszone en de gemeente is officieel vastgelegd.	Met deze BIZ leveren alle ondernemers op het Oosteind voor vijf jaar een financiële bijdrage waarmee verschillende activiteiten en projecten gefinancierd worden om de economische aantrekkingskracht en  vitaliteit te vergroten en het bedrijventerrein Oosteind te versterken. Voorbeelden zijn surveillance, onderhoud en de organisatie van bijeenkomsten.

In aanloop naar de stemming die in de eerste week van februari onder de ondernemers in het gebied wordt gehouden, heeft het bestuur de samenwerking met de gemeente officieel gemaakt door de uitvoeringsovereenkomst met de gemeente te ondertekenen. Het bestuur werd vertegenwoordigd door Rook van Dalen, Henk Scheermeijer en Monique Walraven. Wethouder Pieter Paans van economie & financiën is blij met het initiatief van de ondernemers. ‘Een sterk bedrijventerrein kan alleen bestaan wanneer bedrijven samenwerken en zich inzetten voor hun omgeving’, aldus de wethouder.