Reststromen van Papendrechtse bedrijven worden gebruikt voor nieuwe hoogwaardige producten

De gemeente Papendrecht wil de economie in Papendrecht versterken en tegelijkertijd de samenwerking tussen ondernemers verbeteren door het ontdekken, stimuleren, ontwikkelen en realiseren van circulaire kansen. Een circulaire uitdaging die Cirkellab voor Papendrecht is aangegaan.

Reststromen van Papendrechtse bedrijven worden gebruikt voor nieuwe hoogwaardige producten

Het afgelopen jaar heeft Cirkellab met innovatietafels de samenwerking gestimuleerd tussen diverse Papendrechtse bedrijven en het onderwijs. In mei 2019 zijn vier initiatieven van bedrijven en onderwijsinstellingen uitgewerkt tot haalbaarheidsstudie en businesscase. Denk hierbij aan:
•    van koffiedroes naar oesterzwammen/microgroenten; een idee van het Apollo Hotel Papendrecht en Kwekersgilde uit Dordrecht
•    van olie en ontvetter naar zeepjes; een idee van het Papendrechtse bedrijf Sonneveld in samenwerking met Fokker
•    van kunststofrestromen naar 3D-geprinte Ertenpeller; een idee van Fokker
•    hoe krijgen we de circulaire businesscases de klas in? Dit initiatief is een samenwerkingsverband tussen de Onderwijsinstellingen Willem de Zwijger, De Lage Waard en verschillende bedrijven in de regio.

Afgelopen woensdag was de feestelijke afsluiting en zijn deze mooie ideeën tijdens de week van de circulaire economie gepresenteerd aan wethouder Pieter Paans. ‘Mooi om te zien wat samenwerking voor mooie resultaten heeft opgeleverd’, liet hij weten.  

Geïnteresseerd? In het gemeentehuis zijn in een kast in de ontvangsthal verschillende reststromen, te zien, met begeleidende teksten over wat er is gebeurd en nog staat te gebeuren.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of wilt u als bedrijf of onderwijsinstelling ook met circulaire businesscases aan de slag, neem dan contact op met Cirkellab (info@cirkellab.nl).