Ook zij mogen niet vergeten worden

We vieren dit jaar dat we al 75 jaar in vrijheid mogen leven. Na die vreselijke oorlogsjaren heeft ons land sinds 1945 zelf op democratische wijze zijn koers mogen bepalen. Dat mag, nee, dat móet gevierd worden.

Eerst herdenken, dan vieren

Dat doen we dan ook. Maar wel in de wetenschap dat er tallozen zijn die niet hebben mogen genieten van die vrijheid. Die juist voor die vrijheid hun leven hebben gegeven. En daarom gaat er aan ‘vieren’ ook altijd ‘herdenken’ vooraf. In Papendrecht doen we dat al vele jaren heel stijlvol. Met name op 4 mei staan we uitgebreid stil bij al het leed dat die oorlogsjaren ons, ook in Papendrecht, hebben bezorgd. Er worden kransen gelegd bij het oorlogsmonument en bloemen bij de oorlogsgraven en bij de graven van burgers die door het oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen in ons dorp.
En juist daar wringt het een beetje.

Onderzoek naar gevallenen in Papendrecht

Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar de geschiedenis van Papendrecht in de Tweede Wereldoorlog en daarbij zijn nieuwe feiten naar boven gekomen. Het 4-mei Comité stelde vast dat tijdens de Tweede Wereldoorlog méér Papendrechters, zowel burgers als soldaten, om het leven zijn gekomen dan formeel bekend was. Die tot nu toe voor het Comité nog onbekende slachtoffers liggen vrijwel allemaal buiten Papendrecht begraven; vaak zelfs in het buitenland. Vandaar – en daar zal eenieder het mee eens zijn – de titel van deze tekst:  “Ook zij mogen niet vergeten worden”.

Lijst met namen op gedenkbord

Het 4-mei Comité heeft, in nauwe samenwerking met de gemeente, een lijst samengesteld met namen van Papendrechtse burgers en Papendrechtse militairen in Nederlandse dienst die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn gekomen en die buiten onze gemeente begraven liggen. Daartoe worden ook gerekend de Papendrechtse militairen die hun leven verloren tijdens de ‘politionele acties’ in Nederlands-Indië, in de periode 1945-1949.

Die namen, die u bij dit artikel gepubliceerd ziet, komen op een ‘gedenkbord’. Dit gedenkbord komt te staan tegenover de oorlogsgraven op onze gemeentelijke begraafplaats. Bewust noemen wij het een gedenkbord en niet een monument. Beide hebben namelijk een andere functie:
-    het gedenkbord herinnert ons aan de mannen en vrouwen uit onze eigen gemeente die ver van huis begraven liggen;
-    het oorlogsmoment bij de ingang van de begraafplaats herinnert ons aan de geleverde strijd of de achtergronden daarvan.
 
Onze oproep aan u

Wij zijn ons er zeer van bewust dat dit een gevoelige materie is. Oude wonden worden weer opengetrokken en het zou onverhoopt ook kunnen zijn dat er toch nog een naam vergeten is.
Wij vragen daarom uw medewerking. Wilt u bijgaande lijst nauwkeurig doorlezen? Heeft u opmerkingen of aanvullingen, van welke aard ook, aarzel dan niet om die aan ons door te geven. Het is onze uitdrukkelijke wens dat het gedenkbord er onomstreden komt te staan. Dat kan alleen als alle Papendrechters zich in de opzet en uitvoering kunnen vinden.
U kunt reageren, tot uiterlijk 5 maart, in de richting van de voorzitter van het 4-mei Comité, Wim de Leur. U kunt hem bereiken via: wjdeleur@gmail.com, tel. 06-53 36 19 77, postadres Veerdam 17, 3351AJ Papendrecht. Alvast onze hartelijke dank voor uw medewerking.

Het 4-mei Comité Papendrecht