Geheim adres en persoonsgegevens


In de Basisregistratie Personen (BRP) zijn de persoonsgegevens opgenomen van alle inwoners van de gemeente. De gemeente gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. De gemeente moet uw gegevens uit de BRP doorgeven aan overheidsorganen. U heeft het recht om de gemeente te vragen uw persoonsgegevens aan bepaalde instanties (derden) niet door te geven.

U kunt bij het team Dienstverlening en Facilitaire Zaken een verzoek indienen om uw persoonsgegevens niet te verstrekken aan instellingen of instanties. Download het formulier van onze website www.papendrecht.nl en stuurt u deze ingevuld en met een kopie van uw legitimatiebewijs op naar Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Wilt u langskomen? Maak dan een afspraak via de website en neem uw geldige legitimatiebewijs mee.

Wat gebeurt er als u om geheimhouding heeft gevraagd en de gemeente wordt gevraagd om informatie te verstrekken?

-    Het doorgeven van uw gegevens aan bijvoorbeeld overheidsinstanties is voor de gemeente wettelijk verplicht;
-    Vraagt een verplichte derde (zoals een notaris of advocaat) uw gegevens op bij de gemeente? Dan vragen wij of u hiertegen bezwaar heeft. De gemeente weegt vervolgens uw belang en het belang van de verplichte derde tegen elkaar af en besluit of uw gegevens worden verstrekt;
-    Vraagt SILA of een vrije derde om uw persoonsgegevens? Dan verstrekt de gemeente uw gegevens standaard niet;
-    De gemeente verstrekt nooit persoonsgegevens aan commerciële instellingen of particulieren.