Bedrijveninvesteringszone Oosteind gaat niet door

Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Oosteind vindt helaas geen doorgang na stemming onder de ondernemers. Hierbij bleek onvoldoende draagvlak te bestaan; te weinig bedrijven zien het zitten om extra belasting te betalen die ten goede komt aan het bedrijventerrein waar ze gevestigd zijn.

Enkele maanden geleden nam een groep Papendrechtse ondernemers, gevestigd op  bedrijventerrein Oosteind, zelf het initiatief te onderzoeken of er bij de verschillende bedrijven animo bestond voor een bedrijveninvesteringszone, ook wel BIZ genoemd. Afgelopen week vond de stemming plaats. Dit leidde helaas tot een negatieve uitkomst.

Wat is een BIZ?

Een BIZ is een belastinginstrument dat de in het gebied gevestigde bedrijven een extra belasting oplegt die ten goede komt aan het bedrijventerrein. Met deze middelen kunnen ondernemers in overleg en in samenwerking met de gemeente zelf werken aan projecten die de kwaliteit, veiligheid en promotie op hun bedrijventerrein ten goede komen.

Voorwaarden

De telling van de stemmen afgelopen vrijdag is correct verlopen en onder toeziend oog van de notaris. Helaas voldeed de stemming voor de BIZ Oosteind niet aan alle voorwaarden. Het aantal voor-stemmen was minder dan het minimale toegestane aantal.

Een BIZ kan enkel ingevoerd worden wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan.
1.    Minimaal 50% van de in het gebied gevestigde ondernemers dient een geldige stem uit te brengen. Hieraan is voldaan
2.    Minstens 2/3e deel van de uitgebrachte geldige stemmen geeft aan voor invoering te stemmen. Hieraan is net niet voldaan.  
3.    De uitgebrachte voor-stemmen vertegenwoordigen samen minimaal 50% van de woz waarde op het terrein. Hieraan is voldaan.

Wethouder Pieter Paans: ‘Jammer maar helaas. Democratie heeft gesproken. Wel kunnen we naar eer en geweten zeggen dat dit een participatietraject is geweest waarbij de gemeente zich volledig heeft ingezet om dit idee dat door ondernemers werd ingebracht mogelijk te maken.’
Er is veel tijd besteed en moeite gedaan om de ondernemers op Oosteind de mogelijkheden en tools te bieden om zich samen met de gemeente in te zetten voor hun bedrijfsomgeving. De samenwerking hierin was uniek, doordat met name de grote bedrijven op Oosteind hier commitment aan gaven en zelfs zitting namen in het bestuur. Zoals het er nu uitziet zien met name de kleinere ondernemers geen meerwaarde en is er geen bereidheid tot een extra kleine bijdrage voor het algemeen belang op het terrein.