We gaan samen voor nieuwe energie! Denkt u met ons mee?

We gaan in Nederland over op duurzame energiebronnen. De aanleiding voor deze grootschalige transitie is iedereen bekend. De aarde warmt op met alle negatieve gevolgen voor ons klimaat. Dat proces willen we stoppen, zodat we een gezonde aarde kunnen doorgeven aan de generaties na ons.

Logo we gaan samen voor nieuwe energie!

Ook biedt de energietransitie kansen voor onze lokale economie en arbeidsmarkt. Gedreven door deze urgentie voelen wij in de Drechtsteden de noodzaak om met elkaar de schouders eronder te zetten. Ook wij in Papendrecht. 

Regionale Energietransitie 1.0

Alle dertig energieregio's in Nederland hebben de opdracht gekregen om een Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen. De RES beschrijft hoe de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving, de opslag van energie én de energie-infrastructuur vorm krijgen. De RES 1.0 wordt komend voorjaar ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenten, provincie en waterschappen. Belangrijk onderdeel van de RES 1.0 is het gesprek met onze samenleving. Onderwerpen waarover we de komende tijd met u in gesprek gaan zijn: zon in restruimtes, opwekking van grootschalige duurzame energie (zoekgebieden), zon op (grote) dak(en), energiebesparing en onlangs hebben we een enquête gehouden over de warmtetransitie (aardgasvrij). 

Denkt u met ons mee?

Tot maart 2021 gaan we in meerdere participatierondes met inwoners en professionals in gesprek om te horen welke kansen er zijn en waar we rekening mee moeten houden. Uw mening is belangrijk! We hebben tot aan de kerstvakantie twee thema’s: 'Zon in restruimten' en 'Zoekgebieden voor opwek van grootschalige duurzame energie'. Doet u mee? Op ons Energie-participatieplatform vindt u alle informatie, leest u over onze regionale ambitie en kunt u online meedenken én meepraten!