Geen nieuwjaarsreceptie

Uiteraard kan de nieuwjaarsreceptie die de gemeente normaal gesproken begin januari houdt deze keer niet doorgaan. Niettemin wenst de gemeente al haar inwoners, ondernemers en organisaties fijne feestdagen, een veilige jaarwisseling en het allerbeste voor 2021!

Burgemeester Aart-Jan Moerkerke blikt in deze film terug op Papendrecht in 2020.

9492 Gem. Papendrecht Nieuwjaarskaart A5 DEF_Pagina_19492 Gem. Papendrecht Nieuwjaarskaart A5 DEF_Pagina_2