Nieuwe papiercontainer Zwaluwstraat

Onlangs is in de Zwaluwstraat (nabij de hoek met de Gerrit van Dalenstraat) een nieuwe verzamelcontainer voor oud papier geplaatst. De nieuwe container heeft een extra breed luik waardoor het makkelijker is om oud papier en karton erin te gooien.

Verbetering verzamelcontainers 
Op veel locaties in Papendrecht verbetert de gemeente verzamelcontainers door deze te vervangen, op te knappen of de capaciteit uit te breiden. Dat gaat niet in één keer maar stap voor stap.

Locaties verzamelcontainers
Waar in Papendrecht verzamelcontainers staan, vindt u op de website https://www.hvcgroep.nl/zelf-regelen/afvalkalender/verzamelcontainers als u daar uw postcode intypt.

Nieuwe papiercontainer Zwaluwstraat