Heiwerkzaamheden nieuwe brandweerkazerne gestart

De heiwerkzaamheden voor de bouw van de nieuwe brandweerkazerne aan de Willem Dreeslaan zijn dinsdag 25 augustus gestart. De planning is dat de nieuwe kazerne in het voorjaar van 2021 in gebruik kan worden genomen. Direct-omwonenden ontvingen van de gemeente een nieuwsbrief met daarin meer informatie.

Een impressie van de nieuwe brandweerkazerne aan de Willem Dreeslaan. Heiwerkzaamheden zijn gestart, planning ingebruikname is voorjaar 2021.Een impressie van de nieuwe brandweerkazerne. Planning is dat deze voorjaar 2021 gebruikt kan gaan worden.