Open brief van burgemeester Moerkerke aan Papendrecht (brief 5)

Beste Papendrechters,
De Corona-maatregelen raken ons allemaal. Ook ik vind het moeilijk in deze tijd. Ik mis net als u de sociale contacten, het praatje op straat, langs gaan bij vrienden. De maatregelen zijn ingrijpend, niet alleen voor ons sociale leven, maar ook voor ons werk of voor onze school. En ze duren alweer zo lang. Toch blijft het noodzakelijk om ons juist nu aan de maatregelen te houden.

Het is deze week ook alweer meivakantie. Voor veel gezinnen betekent dit weer even 'normaal in huis'. Even geen juf of meester spelen. Maar weer ouder zijn. En met elkaar weer leuke dingen doen. Genieten. Binnen de grenzen van het nieuwe normaal. Waar we normaal met elkaar uitbundig Koningsdag vierden, krijgt dat nu een ander karakter. Hetzelfde geldt ook voor Dodenherdenking en Bevrijdingsdag.
Er wordt gesproken over het nieuwe normaal. Maar wat dat gaat worden, is voor ons allemaal nog onzeker. Wat kan straks nog wel en wat niet? Het blijft gissen. Wat we wel nu al kunnen doen, is elkaar helpen in deze moeilijke tijd. Steun de lokale ondernemer, door lokaal uw boodschappen te doen. Koop alvast die restaurantcheque voor de opening. Op die manier bieden we hen een steuntje in de rug. Help de buurvrouw op de hoek door haar boodschappen mee te nemen. Stuur een kaartje naar je vriend of vriendin die jarig is. Op die manier laten we zien, dat we oog hebben voor elkaar.

Wat ook belangrijk is, dat we de gezondheidszorg niet gaan mijden. Als we hulp of zorg nodig hebben, moeten we daar nog steeds om durven vragen. Juist nu. Want als we straks te laat zijn, zijn we straks slechter af. Heb oog voor de ander en voor uzelf.

In deze tijd zijn we er voor elkaar.

Burgemeester,

Aart-Jan Moerkerke