Opening Eilandje Tinbergenplantsoen

Op maandag 23 september is het eilandje Tinbergenplantsoen officieel in gebruik genomen. Wethouder Arno Janssen opent om 16.00 uur, samen met de bewonerswerkgroep, het eilandje Tinbergenplantsoen officieel. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Het is alweer een tijd geleden dat een bewonersavond is georganiseerd waar belangstellenden hun grote voorkeur uitspraken voor een natuurvriendelijke inrichting van het eilandje Tinbergenplantsoen. Op het eilandje gelegen tussen Zernikelaan en Tinbergenplantsoen zijn inmiddels ruim 20 bomen geplant. Een gedeelte van de oevers is natuurvriendelijk ingericht en er zijn zaden van wilde planten uitgezaaid. Voor de vele vogels is gezorgd voor goede huisvesting. In overleg met de bewoners is er geen verlichting meer op het eilandje en is de voetbrug tussen de woningen van het Tinbergenplantsoen verwijderd. Ook is door de bewonerswerkgroep het straatmeubilair uitgezocht.

Het gras op het eilandje wordt natuurvriendelijk beheerd. Dat betekent dat we het gras twee maal per jaar laten maaien en het maaisel afvoeren. De verwachting is dat hierdoor uiteindelijk steeds meer leuke en voor de natuur belangrijke wilde bloemen gaan groeien en bloeien. Daar profiteren insecten zoals wilde bijen van. De piek van de bloeiperiode ligt naar verwachting in mei en juni. Afgelopen week is er nog op verzoek van de bewonersgroep een bijenhotel geplaats.

 

Opening Eilandje Tinbergnplantsoen

Foto: Cees Schilthuizen