Aandacht voor de dag van de duurzaamheid

Op 10 oktober 2019 is het de Dag van de Duurzaamheid voor het onderwijs. Op deze dag wil de landelijke coöperatie Leren voor Morgen laten zien dat er al veel duurzame initiatieven in het onderwijs zijn. Duurzaam onderwijs is namelijk toekomstbestendig en inspirerend!

Aan de Dag van de Duurzaamheid wordt op vele scholen aandacht gegeven door aan kinderen het verhaal voor te lezen dat speciaal voor deze editie van de Dag van de Duurzaamheid is geschreven.

Ook Papendrechtse scholen besteden aandacht aan de Dag van de Duurzaamheid. Zo leest wethouder Arno Janssen de kinderen uit de plusgroep van IKC Beatrix voor. Dit vindt plaats in de bibliotheek tussen 10.30 en 11.00 uur. Meer informatie over deze dag is te vinden op www.dagvandeduurzaamheidonderwijs.nl.