Week van de Pleegzorg

Deze week is het de Week van de Pleegzorg. Met deze actieweek wil Pleegzorg Nederland, onderdeel van Jeugdzorg Nederland, aandacht vestigen op pleegzorg en het tekort aan pleegouders. De gemeente Papendrecht zet deze week alle pleeggezinnen in Papendrecht in het zonnetje.

Pleeggezinnen bieden een thuis aan kinderen die door omstandigheden niet bij hun eigen ouders kunnen wonen. Soms vangen ze kinderen tijdelijk op, soms ook voor langere tijd. Om hen te bedanken ontvangen alle pleeggezinnen van Papendrecht deze week een kleine attentie. Een symbolische blijk van waardering.

Vandaag bezocht wethouder Pieter Paans een van de pleeggezinnen persoonlijk. Met eigen ogen heeft hij kunnen aanschouwen hoe belangrijk de opvang van deze kinderen in een pleeggezin is.

Wethouder Pieter Paans: "Helaas is een veilig en stabiel thuis niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Juist daarom zijn pleeggezinnen van onschatbare waarde."

Nieuwe pleegouders gezocht

De vraag naar pleegzorg is in Nederland de afgelopen 10 jaar met bijna 70% gestegen. Die forse groei kan met de huidige pleeggezinnen niet opgevangen worden. Nieuwe pleeggezinnen zijn hard nodig. Ieder kind verdient de kans om op te groeien in een gezin. Heeft u nog een plek vrij binnen uw gezin?  Kijk op www.pleegzorg.nl voor meer informatie.