Voortgang nieuwe brandweerkazerne

In de realisering van de nieuwe brandweerkazerne breekt een volgende fase aan. Voor de zomer heeft het bestemmingsplan zes weken ter inzage gelegen met daarbij, op 18 juni, een goed bezochte inloopavond. Ongeveer 20 direct omwonenden hebben het plan bekeken en zijn bijgepraat door de mensen van de gemeente en brandweer.

Opmerkingen die zijn gemaakt, zijn door de gemeente zo goed mogelijk verwerkt in de plannen. De belangrijkste wijzigingen zijn het enkele meters opschuiven van de inrit in oostelijke richting, verplaatsing van de wasplaats naar de achterzij¬de van de brandweerkazerne en realisering van een groen talud. Ook wordt een hoge erfafscheiding geplaatst aan de westkant en voor een groot deel aan de achterkant van de brandweerkazerne. Dit is opgenomen in het aangepaste conceptontwerp van het gebouw. De gemeente en de brandweer zijn erg tevreden met het resultaat tot nog toe.

De volgende fase bestaat eruit dat het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage ligt. Uiteraard ontvangen de direct omwonenden hierover een brief zodra de terinzagetermijn gaat lopen. Tijdens de terinzagelegging is het mogelijk zienswijzen in te dienen. De gemeenteraad besluit daarna het bestemmingsplan al dan niet vast te stellen.

Visual brandweerkazerne