Begroting 2020 unaniem aangenomen

Donderdagavond 7 november heeft de gemeenteraad de begroting 2020 goedgekeurd. Wel zijn er grote zorgen over de toekomst. De raad stemde unaniem in met deze begroting.

Wethouder Pieter Paans reageerde verheugd: ‘Ik ben blij dat de begroting voor 2020 unaniem is goedgekeurd. Het is een realistische begroting gebaseerd op feiten zoals we die nu kennen. Ik begrijp de zorgenvan de raad over de toekomst. Dat is ook de reden waarom we een ombuigingsproces gaan uitvoeren, waarbij niets wordt uitgesloten. De ombuigingen dragen er aan bij dat wij ook de komende jaren een sluitende begroting kunnen aanbieden.’

In de begroting van Papendrecht zijn dit jaar de Duurzame ontwikkelingsdoelen gekoppeld aan de maatregelen. Elke maatregel in de begroting is gekoppeld aan een duurzaam ontwikkelingsdoel. In totaal zijn er 17 doelen. Deze Duurzame Ontwikkelingsdoelen moeten onder andere een eind maken aan armoede en ongelijkheid en een oplossing bieden voor klimaatverandering in 2030. Verder zijn er doelen over gezondheid, recht op goed onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, duurzame productie en consumptie en een leefbare en veilige leefomgeving.

Voor de inwoners van Papendrecht wordt het nu makkelijker om te zien hoe Papendrecht zich inzet voor een duurzame samenleving.

Wil je snel en inzichtelijk zien waar waar Papendrecht in investeert? Met de begroting in een overzicht tonen wij de inkomsten en uitgaven van 2020. Hoe wordt het geld verdeeld en waar liggen de prioriteiten? Met de begroting in een overzicht tonen wij op op onderstaande afbeelding de inkomsten en uitgaven van 2020.

Voor de volledige begroting, kijk op https://papendrecht.begrotingsapp.nl/.

Overzicht begroting 2020