Bijenflats aan de Gerbrandystraat, op de Markt en het Slobbengors

Aan de Gerbrandystraat tegenover de gemeentewerf is een ‘bijenflat’ geplaatst die aan de gemeente Papendrecht is aangeboden door stichting Educatie Stal BIJ de Heerlijkheid. Ook op de Markt bij het gemeentehuis en op het Slobbengors zijn bijenflats geplaatst.

In Nederland leven honderden soorten wilde bijen. Bijen zorgen voor bestuiving van groente en fruit maar ook van wilde planten en kruiden. Met veel van de bijensoorten gaat het niet goed. Dat geldt ook voor veel andere insectensoorten. Enkele jaren geleden sloten de gemeente en de stichting een Bijenconvenant waarin is vastgelegd dat de gemeente bijvriendelijk wil handelen en het leefgebied van bijen wil verbeteren. De stichting ondersteunt de gemeente met  bijvriendelijke maatregelen zoals het aanleggen van bloemstroken, maar ook zorgen voor nestgelegenheid van wilde bijen, zoals plaatsing van bijenflats. Omdat de omgeving van de Gerbrandystraat met de mooie borders en de particuliere tuinen veel voedsel (nectar en stuifmeel) biedt, is voor plaatsing op deze plek gekozen. De bijenflat is gemaakt van staal en groen beton en is vandalismebestendig.