Natuurvriendelijk maaien

Veel nuttige insecten worden bedreigd in hun bestaan. Het aantal insecten is in de afgelopen 30 jaar met maar liefst 75% afgenomen door onder andere verstedelijking. Maar juist insecten hebben we hard nodig voor het bestuiven van de gewassen. Door gras met kruiden anders te maaien helpen we uitsterving van insecten te voorkomen. Stap voor stap passen we ons maaibeleid aan door insectenvriendelijk te maaien. We worden hierbij en de wijze van uitvoering voortdurend ecologisch geadviseerd. Daar waar nodig passen we ons beleid in overleg met onze ecoloog aan.

Natuurvriendelijk beheerd gras met kruiden maaien we twee keer per jaar: eind juni/ begin juli en in september. Het maaisel wordt na twee tot drie dagen afgevoerd. Zo kan het bloemen- en kruidenzaad eerst uit het maaisel naar de bodem zakken. Hierdoor wordt de natuurlijke zaadbank van bloeiende kruiden behouden. Het doel hiervan is om, door natuurvriendelijk maaibeheer, het aantal bloeiende kruiden en vooral het aantal insecten te laten stijgen. Door anders te maaien, gaat het gras er ook anders uitzien: er ontstaan verschillende soorten grassen en kruiden, het heeft verschillende hoogten en er komen kleurige, wilde bloemen. Dat trekt insecten aan.

Ook bloembermen moeten worden gemaaid. Dit roept de nodige vragen op vanuit onze samenleving. We maaien nu de bloemen om, juist om te bevorderen dat deze straks weer gaan bloeien. Uit het gewas dat blijft liggen, vallen immers zaden, die ontkiemen en zorgen er voor dat de bloemen weer opnieuw gaan groeien. Om te voorkomen dat tijdens het maaien in een keer alle bloemen waar insecten ook van leven verdwijnen, is het van belang dat we maaien in stukjes. Daarom hebben we op de Pontonniersweg nu een gedeelte van het bloemenveld gemaaid. Ongeveer 35% van de bloemen hebben we laten staan, dit deel wordt gemaaid als het nu gemaaide deel weer is aangegroeid. Door het afwisselend maaien behouden we voedselaanbod, nestgelegenheid en schuilgelegenheid voor insecten. En dat is waar we het allemaal voor doen.