Jaarrekening 2018 goedgekeurd door gemeenteraad

In de jaarrekening blikt Papendrecht terug op het jaar 2018. De jaarrekening geeft inzicht in de prestaties die de gemeente het afgelopen jaar heeft geleverd en de stappen die zijn gezet in het bereiken van de doelen. Ook geeft de jaarrekening inzicht in de financiële middelen die zijn ingezet om dit alles mogelijk te maken.

Extra inzet op participatie

Halverwege 2018 startte de nieuwe collegeperiode. Het jaar kenmerkte zich door het uitvoeren van het door de gemeenteraad vastgestelde beleid en het aanbrengen van nieuwe accenten. Eén van die nieuwe accenten is de extra inzet op het gebied van participatie. Bij veel initiatieven zijn inwoners, bedrijven en instellingen betrokken, een lijn die steeds steviger wordt ingezet binnen alle portefeuilles. Papendrecht heeft een voorzieningenniveau waar we trots op zijn en dat we graag in stand houden.

Tijd van overschotten voorbij

Het financiële resultaat van de gemeente Papendrecht wijkt zoals altijd af van de begroting. Er is na jaren van zwarte cijfers in 2018 een tekort van € 364.000. Het aanbesteden van werkzaamheden wordt duurder omdat de orderportefeuille van aannemers goed is gevuld. Daarnaast geven incidentele tegenvallers het resultaat een vertekend beeld. ‘Dit college voert, in lijn met vorige colleges, een financieel gedegen beleid’, zegt wethouder Pieter Paans. De gemeente heeft een goedkeurende verklaring gekregen van de accountant. ‘Tegelijkertijd moeten we constateren dat de tijd van overschotten voorbij is. De grote opgaven waar de gemeente Papendrecht voor staat dwingen ons om, net als omringende gemeenten, scherp aan de wind te zeilen.’

In de infographic ziet u de belangrijkste cijfers van de jaarrekening 2018 (pdf, 2.322 kB) in één oogopslag.

Infographic jaarrekening 2018