Bewoners Blankvoorn zorgen zelf voor de beplanting

Met dank aan een initiatief van inwoner Wim Pesschier is een groenstrook in de Blankvoorn III in de wijk Oostpolder voorzien van nieuwe bijvriendelijke beplanting. Het onderhoud ervan verzorgen de bewoners zelf.

Vorige week bezocht wethouder Arno Janssen de bewoners van appartentencomplex Blankvoorn III om de nieuwe groenstrook in De Alver te bekijken en een beheersovereenkomst met bewoners te tekenen.

Bewonersinitiatief

Tijdens het gemeentelijke participatieproject ‘Hoe vinden wij elkaar’ sprak inwoner Wim Pesschier zijn grote wens uit om op meerdere plekken in Papendrecht mooie bloeiende bijvriendelijke planten te plaatsen. Daarnaast was hij samen met de voorzitter van de VVE Blankvoorn III John Wildeboer-Schut en verschillende buren niet tevreden over de gemeentelijke beplanting in hun buurt.

Bijdrage van de gemeente

In overleg met omwonenden maakt Wim zelf een ontwerp voor een groenstrook 24 x 3 meter langs het appartementengebouw Blankvoorn III aan de Alver aan de gemeente voorgelegd. Ook is er gepeild of buurtbewoners een steentje bij wilden dragen aan het onderhoud. De bewoners van Blankvoorn III houden het gebied al vrij van zwerfafval en onkruid. Voor de beplanting vroegen de bewoners een bijdrage van de gemeente op grond van de regeling ‘Een goed idee voor de wijk’. Hiermee zijn 500 plantjes betaald. De gemeente zorgde ervoor dat de plek geschikt is gemaakt en eind mei zijn de plantjes door de omwonenden in de grond gezet, met hulp van de medewerkers van wijkonderhoud van de gemeente. Dit konden de bewoners zeer waarderen. Zij nemen nu ook het beheer op zich.

Wethouder Jansen bekeek samen met  John Wildeboer-Schut en buurtbewoners het resultaat tot nu toe.

Bewoners van de Blankvoorn III vroegen en kregen een bijdrage van de gemeente voor bijvriendelijke planten in een openbare groenstrook aan De Alver. Ze zorgen zelf voor het onderhoud