Juli

 • Bijeenkomst over leefomstandigheden Papendrechtse senioren vol

  31 juli 2019

  De gemeente Papendrecht wil graag weten of ouderen fijn wonen in Papendrecht en wat er eventueel voor hen verbeterd kan worden. Daarom is er een bijeenkomst op woensdag 7 augustus in het gemeentehuis. Inmiddels is de bijeenkomst vol, aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

 • Bewoners Blankvoorn zorgen zelf voor de beplanting

  31 juli 2019

  Met dank aan een initiatief van inwoner Wim Pesschier is een groenstrook in de Blankvoorn III in de wijk Oostpolder voorzien van nieuwe bijvriendelijke beplanting. Het onderhoud ervan verzorgen de bewoners zelf.

 • Wijkhopper in heel Papendrecht

  31 juli 2019

  Vanaf 1 augustus 2019 rijdt de Wijkhopper in alle wijken van Papendrecht.

 • Jaarrekening 2018 goedgekeurd door gemeenteraad

  17 juli 2019

  In de jaarrekening blikt Papendrecht terug op het jaar 2018. De jaarrekening geeft inzicht in de prestaties die de gemeente het afgelopen jaar heeft geleverd en de stappen die zijn gezet in het bereiken van de doelen. Ook geeft de jaarrekening inzicht in de financiële middelen die zijn ingezet om dit alles mogelijk te maken.

 • Papendrecht nu 'hartveilig'

  17 juli 2019

  Met hulp van de gemeente en de Rotary Club Papendrecht heeft de Stichting HartSlagNu Papendrecht een dekkend netwerk gerealiseerd van AED’s die 24uur per dag, zeven dagen in de week beschikbaar zijn voor reanimatie. Wethouder Kees de Ruijter dankte de vrijwilligers van de Stichting voor hun inzet en de resultaten.

 • Corine Verver op bezoek bij Buurtsteunpunt Bij Bosshardt

  17 juli 2019

  ‘Papendrecht heeft relatief veel vrijwilligers en organisaties. Zij zorgen voor allerlei voorzieningen, activiteiten en evenementen die zonder hun inzet echt niet mogelijk zouden zijn. Daar zijn we trots op.’ Om die trots te onderstrepen en van dichtbij te zien wat vrijwilligers allemaal doen, is wethouder Corine Verver maandag 8 juli een reeks bezoeken aan organisaties gestart. Die ochtend ging zij met taart voor medewerkers en bezoekers langs bij buurtsteunpunt Bij Bosshardt van het Leger des Heils.

 • Jaarrekening 2018 goedgekeurd door de Papendrechtse raad

  12 juli 2019

  In de jaarrekening blikt Papendrecht terug op het jaar 2018. De jaarrekening geeft inzicht in de prestaties die de gemeente het afgelopen jaar heeft geleverd en de stappen die zijn gezet in het bereiken van de doelen. Ook geeft de jaarrekening inzicht in de financiële middelen die zijn ingezet om dit alles mogelijk te maken.

 • Werkzaamheden sloten en watergangen bijna afgerond

  09 juli 2019

  Om ervoor te zorgen dat water goed kan blijven doorstromen, is het nodig om sloten jaarlijks op te schonen. Begin juni zijn we daarom begonnen met het maaien van het doorstroomprofiel van de watergangen. Dit gebeurt door in het midden van de sloot waterbeplanting, aanwezig kroos en overig zwerfvuil te verwijderen.

 • Natuurvriendelijk maaien

  08 juli 2019

  Veel nuttige insecten worden bedreigd in hun bestaan. Het aantal insecten is in de afgelopen 30 jaar met maar liefst 75% afgenomen door onder andere verstedelijking. Maar juist insecten hebben we hard nodig voor het bestuiven van de gewassen. Door gras met kruiden anders te maaien helpen we uitsterving van insecten te voorkomen. Stap voor stap passen we ons maaibeleid aan door insectenvriendelijk te maaien. We worden hierbij en de wijze van uitvoering voortdurend ecologisch geadviseerd. Daar waar nodig passen we ons beleid in overleg met onze ecoloog aan.

 • Eikenprocessierups

  04 juli 2019

  De eikenprocessierups is door de hoge temperaturen landelijk volop in het nieuws. Helaas zorgen de beestjes en vooral de haren voor veel overlast. Droge winters en droge zomers stimuleren de toename van de rupsen. Onlangs heeft Staatsbosbeheer nog gewaarschuwd voor de rups in de bosgebieden die zij in de Alblasserwaard beheren.