Vuurwerkvrije zones uitgebreid

Voor de jaarwisseling 2019/2020 is een vuurwerkvrije zone toegevoegd aan de bestaande locaties. De nieuwe zone is 'Drierivierenpunt'.

De gemeente heeft sinds enkele jaren vuurwerkvrije zones. Het gaat om de gebieden rondom de kinderboerderij, winkelcentra, het centrum en verpleegtehuizen. Voor de jaarwisseling van 2019-2020 wordt hier de vuurwerkvrije zone 'Drierivierenpunt' aan toegevoegd.

Deze zone wordt aangewezen omdat door Dordrecht een grote vuurwerkshow bij de rivier wordt verzorgd. Het is dan ook niet wenselijk dat vuurwerk wordt afgestoken tussen het publiek dat naar de vuurwerkshow kijkt.

Wanneer vuurwerkvrij?


In totaal zijn er acht vuurwerkvrije zones binnen de gemeente waar het afsteken van consumentenvuurwerk niet is toegestaan. De zones zijn aangewezen om overlast van vuurwerk te verminderen en rust en veiligheid van inwoners te waarborgen. De tijden waarop de vuurwerkvrije zones gelden zijn 31 december van 18:00 uur tot 1 januari 2:00 uur. Buiten deze tijden is het in heel Nederland verboden om vuurwerk af te steken. Voor de zone bij het Drierivierenpunt geldt een afwijkende tijd, namelijk van 23:00 uur tot 2:00 uur. Er wordt op toegezien dat alle zones vuurwerkvrij blijven.