Veel Papendrechtse groene containers vervangen

Deze week ruilt HVC - het bedrijf dat het huishoudelijk afval van Papendrecht inzamelt en verwerkt – de oude groene containers om in Papendrecht. Veel huishoudens in Papendrecht hebben namelijk al 25 jaar dezelfde groene container, voor groente-, fruit- en tuinafval. Dat is langer dan de gemiddelde levensduur van de bak.

Over het algemeen kan een container 15 tot 20 jaar mee, omdat het kunststof dan zijn flexibiliteit nagenoeg kwijt is. Er ontstaan daardoor snel scheuren bij het lossen en schudden van de container in de vuilniswagen. Het is goedkoper om alle bakken in een keer te vervangen dan dat steeds bij elke melding te moeten doen.

Gerecyclede bakken
HVC levert eerst de nieuwe bak en haalt ongeveer een week later de oude bak op. De oude containers worden meegenomen en ingeleverd bij de leverancier die er nieuwe bakken van maakt. Ook de nieuwe bakken zijn van gerecycled materiaal (oude containers) gemaakt. De nieuwe gft-bak bevat een chip die is gekoppeld aan het huisadres zodat iedereen zijn eigen bak heeft en houdt. Bewoners die een grotere of juist kleinere bak willen, konden en kunnen dit aangeven bij HVC.

Naar verwachting hebben vrijwel alle huishoudens in de laagbouw nog voor de kerst een nieuwe GFT-bak. Wethouder Arno Janssen vereerde deze week een bewoonster van de wijk Wilgendonk met een persoonlijk bezoek. Samen met Marjolein Butter, vertegenwoordiger van HVC overhandigde hij haar persoonlijk de nieuwe container.

Ook etensresten
De container met groen deksel is bedoeld voor groente- fruit en tuinafval, inclusief etensresten (GFTE). GFTE dat goed gescheiden wordt aangeboden, wordt verwerkt tot compost of vergist. Vooral etensresten belanden voor een flink deel in het restafval. Dat is om twee redenen jammer. Ten eerste wordt restafval niet hergebruikt maar verbrand. Ten tweede zijn etensresten relatief zwaar. Daardoor is het een groot aandeel van het restafval. De gemeente betaalt hiervoor per kilo en berekent dit door aan u als inwoner via de afvalstoffenheffing.

Campagne
Om te stimuleren dat bewoners nog meer bewust worden van het belang om GFTE te scheiden, start HVC hiervoor een campagne. De komende acht weken is er in Papendrecht daarom ook een afvalcoach actief die uitleg geeft over het belang van scheiden.

Overhandiging nieuwe GFT bak