Shipping Factory bouwt aan toekomst autonome binnenvaart

Het familiebedrijf Shipping Factory is een innovatief binnenvaartbedrijf uit Papendrecht. Met drie schepen transporteren zij jaarlijks zo’n 100.000 containers tussen Rotterdam, Antwerpen het Ruhrgebied, Düsseldorf en Keulen.

De binnenvaart is een bijzonder innovatieve sector waarin sterk wordt ingezet op ontwikkeling. Niet alleen op het gebied van verduurzaming en uitstootreductie maar ook op digitaliseringsgebied. Remco Pikaart, zoon van oprichter Hans Pikaart richt zich naast de logistieke operatie van Shipping Factory ook sterk op innovatieontwikkeling met een joint venture, zijn tweede bedrijf. Deze organisatie heeft diverse toepassingen ontwikkeld die autonoom varen dichterbij brengen. Deze ontwikkelingen worden getest op de eigen schepen. Wethouder Pieter Paans van economie en financiën  was onder de indruk van de ontwikkelde toepassingen. De binnenvaart blijft qua economische impact vaak wat onderbelicht maar aan het drukste rivierenknooppunt van Europa vormen de Drechtsteden een belangrijke binnenvaart locatie. ‘Een sector die aandacht verdient en hoort bij het DNA van de regio’,  aldus wethouder Paans.

Shipping Factory