Nieuwe Wet verplichte GGZ per 1 januari

Per 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte GGZ (WVGGZ) in werking en vervangt de oude wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ). Wanneer iemand door een ernstige psychiatrische aandoening een gevaar voor zichzelf of anderen is en hulp weigert, kan verplichte zorg nodig zijn. Deze nieuwe wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de ggz.

De belangrijkste veranderingen zijn dat met de nieuwe wet de verplichte zorg ook thuis of poliklinisch plaats kan vinden. Bovendien hebben de betrokkene en zijn familie inspraak in de behandeling en ook de zorg en ondersteuning daarna. Ook kunnen inwoners het melden wanneer ze zich zorgen maken dat iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toebrengen.


De gemeente Papendrecht laat diverse taken rondom de WVGGZ uitvoeren door de GGD Zuid-Holland Zuid. Hieronder vindt u een link naar de website van de GGD, daar vindt u meer informatie over de wet en een formulier om te melden wanneer u zich zorgen maakt om iemand in uw directe omgeving.
https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/wet-verplichte-ggz