Grote dijken-oefening hoogwater op zaterdag 14 december

Zaterdag 14 december 2019 oefenen zo’n 300 vrijwilligers en medewerkers van Waterschap Rivierenland een situatie van bedreigend hoogwater op de grote rivieren.

Tijdens hun rondgang zien ze gesimuleerde zaken die met hoogwater de dijken kunnen verzwakken, zoals drijfvuil, scheuren in de dijk, afkalving en wellen. Deze schades worden gemeld aan de zes dijkposten, die waar nodig maatregelen treffen. De dijkwachten zijn herkenbaar aan speciale hesjes. Bewoners die in de buurt van een gesimuleerde schade wonen, worden door het waterschap vooraf op de hoogte gesteld van de oefening.